ข่าว

คณะวิทย์ฯ ราชมงคลพระนคร ยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงาน ด้านวัสดุศาสตร์ โครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ผศ.ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย คณาจารย์ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านวัสดุศาสตร์ โครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2566 : Miss.Maike Muecke นักศึกษาสาขา Chemistry จากประเทศ Germany โดยจะเข้าฝึกงานในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 ถึง 24 พฤศจิกายน 2566 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 20 วัน

โดยในภาคการศึกษานี้ มีนักศึกษาต่างชาติจากโครงการ IAESTE Thailand เข้าฝึกประสบการณ์ จำนวน 2 คน ได้แก่ Miss.Ewa Dziemidowicz และ Miss.Maike Muecke ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้ความสำคัญกับโครงการ IAESTE Thailand มาโดยตลอด จึงทำให้มีนักศึกษาเข้าฝึกงานเป็นประจำทุกปี

Loading