ข่าว

คณะวิทย์ฯ ให้การต้อนรับฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567

วันที่ 11 มกราคม 2567 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับ คุณนิลภา แพมณี หัวหน้ากองส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณเหมือง ชื่นมนุษย์ หัวหน้าแผนกเสริมสร้างองค์ความรู้สิ่งแวดล้อม และคุณลลิตา แสนสอน หัวหน้าแผนกประสานงานองค์กรและสถาบันสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Loading