ข่าวกิจกรรม

คณะวิทย์ ม.ราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดยนางสาวกนกนาท ทรัพย์พานิช หัวหน้าแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ได้แก่ โรงเรียนชลประทานวิทยา และโรงเรียนสตรีนนทบุรี และจัดกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมของรางวัลมากมาย

Loading