ข่าว

ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมสัมมนาครูนอกประจำการจากทั่วประเทศฯ

ครูนอกประจำการจากทั่วประเทศสัมมนาการผลิตและวิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์ สอดคล้องกับนวัตกรรมการสร้างรายได้ การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญ คือ ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บรรยายพิเศษในหัวข้อ การสร้างพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์เพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย โครงการพื้นที่เขตนวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์และวิจัยพัฒนา “แก่งเสี้ยน กาญจนบุรี โมเดล”  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดย : ผู้จัดการออนไลน์