ข่าวกิจกรรม

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) “การใช้โปรแกรม obs studio” ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เรื่อง “การใช้โปรแกรม obs studio สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์” โดยนายณรัฐชัย แสงทองศรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรม obs studio พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านช่องทาง Google meet

 

 

Loading