ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ดร.ภูมิรัตน์ นวรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2565 : Mr.Mikolaj Adam Laskowski นักศึกษาสาขา Materials Engineering จากประเทศ Poland ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 2,403 total views,  93 views today