ข่าวกิจกรรม

ทีมผู้บริหารคณะวิทย์ พิธีสักการะพระพุทธมงคล องค์พระวิษณุกรรม และศาลพระภูมิ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าสักการะพระพุทธมงคล องค์พระวิษณุกรรม และศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หน้าตึกอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ