Event News

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดสินเชื่อบ้านเพิ่มสุขเพื่อซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าชั้นดีของธนาคาร ดอกเบี้ย 2 ปีแรก  3.75% เริ่มวันนี้ – 30 เมษายน 2563  มีของที่ระลึกจำนวนจำกัดสนใจติดต่อสามารถสอบถามรายละเอียด 02-5122147-50