ข่าว

นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมส่งผลงาน “น้องฟักทองลำโพงบลูทูธ/iMat Studio”

นางสาวชุติกาญจน์ นพพันธุ์ นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การประกวดแข่งขัน RMUT Start up Award ชื่อผลงาน “น้องฟักทองลำโพงบลูทูธ/iMat Studio” ซึ่งเป็นที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ชื่นชมกับความพยายาม และความตั้งใจที่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่สามารถขายได้ โดยมี ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว เป็นที่ปรึกษา

Loading