ข่าว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประกาศ!! โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 5 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: งานฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-836-3000 ต่อ 7501

หมายเหตุ: แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
รับเครื่องหมายที่สั่งซื้อและวัดขนาดสั่งตัดเสื้อช็อป
และชุดกาวด์

 

 

 3,144 total views,  85 views today