ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย พด 30/2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย พด 26/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading