ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของงานบริหารทั่วไป (บริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้) พด 50/2567

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของงานบริหารทั่วไป […]

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของงานบริหารทั่วไป (อาคารสถานที่และยานพาหนะ)พด 48/2567

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของงานบริหารทั่วไป […]

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พด 107/2567

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ […]

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ พด 45/2567

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ […]

Loading

ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ระหว่างปี พ.ศ.2566)

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาด […]

Loading

ประกาศการขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ระหว่างปี พ.ศ. 2566)

Posted Posted in Event News, ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง : ประกาศการขายทอดตลาด […]

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พด 35/2567

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม […]

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ของงานกิจการนักศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ) พด 33/2567

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงของงานกิจการนักศึกษา […]

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย พด 30/2567

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ […]

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย พด 28/2567

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ […]

Loading