ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2565

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2565
#TCAS4 รับตรงอิสระ (วุฒิม.6) https://regis.rmutp.ac.th/upload/file65/T4-preConfirm.pdf
📌ผู้ที่มีรายชื่อให้เข้ายืนยันสิทธิ์ศึกษาต่อผ่านทาง www.mytcas.com ภายในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 (หากเลยกําหนดจะถือว่าไม่ขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ) และประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2565
📌คู่มือการใช้งาน https://assets.mytcas.com/d/TCAS65-student-v1-9dec64.pdf
📌ผู้ที่มีรายชื่อผ่านคัดเลือกให้ตรวจสอบรหัสนักศึกษาและรายงานตัวผ่านระบบ วันที่ 18-24 มิถุนายน 2565
☎️ สอบถามเพิ่มเติม 02-665-3777 ต่อ 6302-9, 6636, 6314

 3,045 total views,  91 views today