ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รับตรง รอบที่ 1 และ โควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้ที่มีรายชื่อสามารถรายงานตัวผ่านเว็บไซต์

Loading