ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพ”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพ”
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Could Meeting

หมายเหตุ:
1.Link Zoom Could Meeting สำหรับเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน และเวลาดังกล่าว ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว
2.Link เข้าร่วมกลุ่มไลน์ สำหรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ
3.กำหนดการอบรม ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว
4.ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล ของท่านด้วยนะคะ (หากมีชื่อผิดให้รีบแจ้งผู้จัดงาน)
5.ติดต่อประสานงาน 088 790 5288 นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์
งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1,892 total views,  113 views today