ข่าว

ประกาศแจ้งขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ประจำปี 2563 (รูปแบบออนไลน์)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 (ในรูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทาง You Tube : Sci Rmutp

  1. นักศึกษาดูกำหนดการขั้นตอนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 2563
  2. เข้าสู่ช่องทาง You Tube: Sci Rmutp หัวข้อโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) จำนวน 8 EP
  3. เมื่อนักศึกษารับชมคลิปวีดีโอครบทั้ง 8 ตอน เรียบร้อย ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทำการบันทึกภาพขณะรับชมทั้งหมด จำนวน 8 ตอน  แล้วส่งข้อมูลทันที แนบหลักฐานในการรับชมวีดีโอ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)
  4. เมื่อนักศึกษาบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ให้นักศึกษาเข้าร่วมประเภทของกิจกรรมเสริมหลักสูตรหมวด 2 ข้อ 6.1 (6.1.2) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาพรวมคณะ) = 1 กิจกรรม หากมีข้อสงสัยนักศึกษาสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 02-836-3000 ต่อ 4159 (พี่เล็ก/พี่นก) ช่องทางติดต่อเพิ่มเติมทาง Facebook : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร หรือ Line Open Chat : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร