ข่าว

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการบริการวิชาการอบรมเทคนิคการปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน”

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการบริการวิชาการอบรมเทคนิคการปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับจำนวนจำกัด 30 ท่าน โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ E-mail : suwapha.n@rmutp.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2564 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 836 3000 ต่อ 4194 (คุณสุวภา)

รายละเอียดรับสมัคร

 410 total views,  136 views today