ข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

ประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสแกน qr code ได้เลยนะค่ะ ***ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***