Event News

ประชาสัมพันธ์โครงการ The Metaverse Camp 2022

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ประชาสัมพันธ์ โครงการ The Metaverse Camp จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนทั่วประเทศไทย ได้พัฒนาทักษะ และยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พร้อมชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 240,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังโปสเตอร์ที่แนบ
.
รอบอบรม ภาคกลาง (กรุงเทพ)
จัดอบรม: วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
ปิดรับสมัคร: 11 สิงหาคม 2565
.
สามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ : https://forms.gle/hQd7Dh7mEiYsuG796
.

 16 total views,  1 views today