ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายบริหารและวางแผนฯ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565  เวลา 10.00-11.00 น. ฝ่ายบริหารและวางแผนฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เรื่อง “การปรับแผนปฏิบัติราชการ” โดยผ่านช่องทาง Google meet

 107,366 total views,  560 views today