ข่าวกิจกรรม

พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #พระนครเกมส์ ครั้งที่ 14”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร #พระนครเกมส์ ครั้งที่ 14” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร