ข่าวกิจกรรม

พิธีปิดกีฬา “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์” ภายใต้แนวคิดเทศกาลนานาชาติ  นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดผู้ถือป้าย” รางวัลชนะเลิศ “การประกวดผู้ถือธง” และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การประกวดขบวนพาเหรด” เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 61 ณ สนามกีฬา มทร.กรุงเทพ

« 2 of 3 »