ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องเรียน ๙๕๐๓ , ๙๕๐๕  ชั้น ๕  นำโดยนายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์  ประจำจุดบนเวที ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามและเพลงแม่พิมพ์ของชาติ กล่าวคำสวดมนต์ คำปฏิญาณตน  ต่อจากนั้นคณบดีเจิมตำราเรียนและเครื่องมือสื่อการสอน  ตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปี   นำพานขึ้นไหว้ครู  และประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา