ข่าว

มทร.พระนคร จับมือภาคเอกชน ลงนามความร่วมมือการจัดตั้ง เขตนวัตกรรมพระนคร และการจัดตั้งเขตนวัตกรรมและสถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์

เมื่อวันที่  24  มกราคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท สวนลุมไนท์ บาซาร์ รัชดาภิเษก  จำกัด โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเป็นประธานลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคุณชาญ  ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ประธานกรรมการบริษัท สวนลุมไนท์ บาซาร์ รัชดาภิเษก จำกัด ว่าด้วยความร่วมมือจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) และการจัดตั้ง “เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ (Innovation District) ภายใต้ชื่อโครงการ  “เขตนวัตกรรมพระนคร” Phra Nakhon Inno Space (PIS) ต่อจากนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยมีดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับคุณบวรรัตน์ กาญจนรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอ เมดิคอล ไลฟ์ จำกัด  ด้านวิจัยกัญชาทางการแพทย์ในเรื่องการปลูก การสกัดกลั่นสารสำคัญ  และการสร้างมาตรฐานการผลิต ณ ห้องรัชโยธิน โรงแรม เดอะ บาซาร์  แบงค็อก ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร