Event News

มทร.พระนคร ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ครั้งที่ 3/2565  จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี  สมัครผ่านระบบออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ตั้งแต่วันที่ 17 – 25  พฤษภาคม  2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

? สมัครได้ที่นี่

https://recruit.rmutp.ac.th/register/#!/

? ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 21 total views,  1 views today