ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมที่จะดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

แจ้งให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมที่จะดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนด #ขอให้นักศึกษารอประกาศอย่างเป็นทางการจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

 1,520 total views,  74 views today