ข่าวกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการบริหารรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับนายเขมทัตต์ พลเดช ประธานกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านวิจัยกัญชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อนำไปวิเคราะห์หาแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก ด้านการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย การบริหารทรัพยากรทั้งทรัพย์สินที่ดิน และทรัพย์สินทางปัญญา ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 101,948 total views,  21 views today