ข่าวกิจกรรม

ยินดีต้อนรับท่านอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารฯ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ให้เกียรติในการลงพื้นที่เยี่ยมชมคณะฯ พร้อมมอบนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพโดยมุ่งผลงานเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมีดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับพร้อมสรุปภาพรวมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรของคณะฯ  ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น  ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 4,668 total views,  79 views today