ข่าว

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับวุฒิปวช. ปวส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับวุฒิปวช. ปวส.) ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2563 สมัครผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

📍รายละเอียดเพิ่มเติม http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/Admis-Bec-R3.pdf