ข่าว

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับวุฒิปวช. ปวส.)

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับวุฒิปวช. ปวส.) ตั้งแต่วันนี้ – 8 กรกฎาคม 2563 สมัครผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/AdmisR4-bec-63.pdf

 65 total views,  2 views today