Event Newsข่าวรับสมัครงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผลการทดสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภทวิชาเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา และบริการห้องปฏิบัติการ) จำนวน  1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครผ่านระบบรับ สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่  3 ธันวาคม 2565  ถึงวันที่ 8 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
  • ประกาศผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ)

Loading