ข่าว

รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 

📢 เปิดรับสมัครรับสมัครนักศึกษาใหม่  เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา (สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช. / ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564

📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-836-3000 ต่อ 4155, 4159 และ 4156