ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม

โดยมี นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในครั้งนี้ โดยแบ่งกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ช่วงเช้าได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง การดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคม กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2562  ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมช่วงบ่ายได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานพื้นที่โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองและช่วงเย็นนักศึกษาร่วมกิจกรรมระดมสมองจากการที่เข้าศึกษาดูงานดังกล่าว นอกจากนั้น ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง ได้รับชมสื่อนิทรรศการที่ทันสมัย และยังได้รับความรู้ด้านการประหยัดพลังงานอีกด้วย