Event News

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 แบบสหวิชาการ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong อ.เมือง จ.ระนอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pcc.kmitl.ac.th/iambest