ข่าว

สัมมนาออนไลน์ (Online Webinar)

ขอเชิญทุกท่านรับชมการสัมมนาออนไลน์ (Online Webinar) ในหัวข้อ “ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนและกิจกรรม รองรับสูงสุด 10,000 คน ด้วย Microsoft Teams” ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00 – 16:00 น. โดยเนื้อหาจะครอบคลุมการแนะนำการใช้งานในส่วนของ Software Platform และการเตรียมอุปกรณ์ Hardware ที่เหมาะสมสำหรับการทำ Live ครับ

สำหรับท่านที่สนใจสามารถรับชมได้ในเวลาดังกล่าวทาง Link: https://bit.ly/LiveEvent-LC-20May2020

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ contact@lanna.co.th ครับ