ข่าวกิจกรรม

สาธิตทำเจลล้างมือให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

งานบริการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นำโดยผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ (กลุ่มเคมี) สาธิตทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์