Event News

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครงานและคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี รับสมัครงานและคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน กิจกรรมยกระดบศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน จำนวน 2 อัตรา  ระยะเวลาจ้าง 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2563

ดูรายละเอียด