Event News

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม มาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมจำนวน 3 หลักสูตร หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 089-9157528 , 086-2740172 , 096-6953945 และEmail : wareeporn.p@ku.th , pumiruk-1@hotmail.com wara_p@windowslive.com

Download (PDF, 3.9MB)

 27 total views,  2 views today