ข่าว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร นำภาคเอกชน เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย นวัตกรรม และพื้นที่ดำเนินการพันธกิจด้านกัญชาทางการแพทย์ คณะวิทย์ มทร.พระนคร

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)  พระนคร นำตัวแทนภาคเอกชน เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านกัญชาทางการแพทย์ ตลอดจนพื้นที่ปลูกกัญชามาตรฐานทางการแพทย์และWHO-GACP ทั้งการปลูกกัญชาทางการแพทย์ระบบปิด (Indoor) การปลูกกัญชาทางการแพทย์ระบบ Greenhouse และการปลูกกัญชาทางการแพทย์ระบบเปิด (Outdoor) รวมถึงการเก็บเกี่ยวกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับระบบมาตรฐานในระดับสากล อาทิ ASTM: Practice for Good Medicinal Cannabis Cultivation (GMCCP) โดยมี ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ

นอกจากนี้  ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มทร.พระนคร ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ (CATSS Medical Cannabis and Narcotic plants) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอพิโซด วัน จำกัด และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ซึ่งปัจจุบันได้ร่วมกับ National Institute of Standards and Technology (NIST) United States Department of Commerce ดำเนินการทดสอบความชํานาญ หรือ Proficiency Testing (PT) สำหรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชาเพื่อพัฒนาเกณฑ์วิธีและระดับมาตรฐาน นอกจากนี้ ศูนย์ดังกล่าว ได้ดำเนินการขอการรับรองมาตรฐาน ISO17025 จาก American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) ทั้งนี้ หากศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงการพัฒนาและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภาพจากพืชกัญชาได้

Loading