ข่าว

อบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้กัญชารักษาผู้ป่วย : แผนปัจจุบัน-แผนไทย รุ่นที่ 7

วันที่ 23 กันยายน 2562 ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้กัญชารักษาผู้ป่วย : แผนปัจจุบัน-แผนไทย รุ่นที่ 7 โดยแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และ กล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงเชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทย์สภา ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)