ข่าว

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา (เพิ่มเติม)

“ผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่?”

  •  เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
  •  ไม่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

Ref:กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ