Event News

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชเทวี 2 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ (รายละเอียดที่แนบไว้) หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/folderview… ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

pic01pic02