ข่าว

เปิดลงทะเบียนรับกล่องดวงใจราชมงคลพระนคร💜

เปิดลงทะเบียนรับกล่องดวงใจราชมงคลพระนคร💜

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา จัดทำโครงการ RMUTP HEART BOX “กล่องดวงใจราชมงคลพระนคร” เพื่อส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยกล่องกำลังใจ ทั้งนี้ จะต้องเป็นนักศึกษาที่ติดเชื้อและกรอกข้อมูลในระบบรายงานสุขภาพของทางมหาวิทยาลัยแล้ว เท่านั้น

📌 ทางผู้นำนักศึกษาจึงขอเชิญนักศึกษา RMUTP ที่ได้รับการติดเชื้อและรายงานสุขภาพผ่านระบบของทางมหาวิทยาลัยแล้ว ลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ผ่าน QR CODE เพื่อทางผู้นำนักศึกษาจะได้รวบรวมข้อมูล พร้อมนำส่งกล่องดวงใจให้กับนักศึกษาที่ได้รับการติดเชื้อต่อไป

#ด้วยความห่วงใย #จากใจถึงใจ #ผู้นำนักศึกษา #ราชมงคลพระนคร #RMUTP #กล่องดวงใจราชมงคลพระนคร #ช่วยเหลือนักศึกษา

 1,478 total views,  1 views today