ข่าว

แจ้งกำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

📌กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

📌สถานที่ : มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ https://bit.ly/3NdjQ7c วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 เวลา : 8.30 – 16.30 น.

📌แต่งกาย : ชุดนักศึกษา , เสื้อนักศึกษาสีขาว , ชุดนักเรียน/นักศึกษาสถาบันเดิม

📌รายชื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://regis.rmutp.ac.th/upload/file65/StdCardBec.2.pdf

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-665-3777 ต่อ 6302-9 , 6636 , 6314 หรือ inbox Facebook : https://www.facebook.com/OREGRMUTP

 12,725 total views,  23 views today