ข่าวกิจกรรม

แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนนนทบุรี​พิทยาคม

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโล​ยี มทร.พระนคร จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่​ 4 กุมภาพันธ์​ 2564 ณ โรงเรียนนนทบุรี​พิทยาคม​ จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมโดยอาจารย์ศรีวิไล พวกน้อย ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์​อุตสาหกรรม​ และดร.กิตติยศ ตั้งสัจจวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา​วิทยาศาสตร์​และเทคโนโล​ยีสิ่งแวดล้อม แนะแนวเชิงรุก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ

 

 2,595 total views,  41 views today