ข่าวกิจกรรม

แนะแนวเชิงรุก รร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดยงานกิจการนักศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ) จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 นำทีมโดยผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ศรีวิไล พวกน้อย ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว และ ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว ร่วมออกแนะแนวเชิงรุก โดยการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ

 4,227 total views,  1 views today