ข่าวกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการติดต่อสื่อสารสังคมดิจิตอลออนไลน์

มื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการติดต่อสื่อสารสังคมดิจิตอลออนไลน์ นำโดยนายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวพิธีเปิด และผศ.ดร. เมธิญาณินฆ์ คำขาว เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนศรีบุญยืน ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 101,736 total views,  24 views today