ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน ให้กับบุคคลภายในและภายนอก ซึ่งแบ่งออกป็น 2 กลุ่ม คือการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 9303 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี