ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักกยภาพวัสดุอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาศักกยภาพวัสดุอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9303 ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมทางด้านการเขียนโปรแกรม MATLAB และ เพิ่มพูนความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม MATLAB แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมให้สามารถทักษะของตนเอง และต่อยอดการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาที่ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

 

 10,254 total views,  1 views today