ข่าวกิจกรรม

โครงการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ล่วงหน้า (SciMath AP Program) ครั้งที่ 2

เก็บภาพบรรยากาศ โครงการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ล่วงหน้า (SciMath AP Program) ครั้งที่ 2   ในวันเสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร